تاريخ : چهارشنبه سیزدهم دی 1391 | 21:22 | نویسنده : حانیه کمالی
تاريخ : چهارشنبه سیزدهم دی 1391 | 21:22 | نویسنده : حانیه کمالی
تاريخ : چهارشنبه سیزدهم دی 1391 | 21:21 | نویسنده : حانیه کمالی

تاريخ : چهارشنبه سیزدهم دی 1391 | 21:21 | نویسنده : حانیه کمالی

تاريخ : چهارشنبه سیزدهم دی 1391 | 21:20 | نویسنده : حانیه کمالی

تاريخ : چهارشنبه سیزدهم دی 1391 | 21:19 | نویسنده : حانیه کمالیتاريخ : چهارشنبه سیزدهم دی 1391 | 21:18 | نویسنده : حانیه کمالیتاريخ : شنبه بیست و پنجم آذر 1391 | 18:24 | نویسنده : حانیه کمالی
نمونه سوالات امتحاني سوم ابتدايي مدارس،بانک سوالات ابتدايي،طرح عکسهاي تاتو،تدريس برترابتدايي،نمونه سوال سوم ابتدايي،بانک سوالات امتحاني،دانلود عکس خالکوبي،عکس هاي خال کوبي،دانلود فيلتر شکن،طرح تاتو،دانلود فيلتر شکن تور،فيلتر شکن تور،نمونه سوالات سوم ابتدايي،دانلود نرم افزار تور فيلتر شکن،دانلو،کتاب ديني ، کتاب عربي کتاب علوم تجربي ، مدارس ممکو ، شهرک بعثت ،مدارس ماهشهر ، مدارس شهر چمران، دبستان نبوت خديجه کبراي جهان آرا  دبيرستان هنرستان راهنمايي مدرسه سيزده آبان ،آموزش تفريق دوره ابتدايي، طرح درس رياضي، طرح آزمون ریاضی پنجم،آموزش ابتدایی،آموزش املاء،آموزش جامد و مایع و گاز،آموزش جامدات و مایعات و گازها،آموزش علوم،آموزش علوم پنجم،آموزش علوم پنجم ساختمان مواد،آموزش مولکول ها،انشا ابتدایی،بانک سوالات ابتدایی،برطرف کردن مشکلات املاء،بنویسیم ابتدایی،تاریخ ابتدایی،تاریخ و مدنی ابتدایی،تبدیل متر ،سانتی متر،کیلومتر،سی سی ،مترمکعب ،لیتر و...،تبدیل ها در ریاضی،تدریس علوم پنجم،تقویت املاء،تمرینات ابتدایی،تمرینات املاء ابتدایی،تمرینات انشاء ابتدایی،تمرینات بنویسیم ابتدایی،تمرینات تاریخ ابتدایی،تمرینات جدید ابتدایی،تمرینات جغرافی ابتدایی،تمرینات ریاضی ابتدایی،تمرینات علوم ابتدایی،تمرینات فارسی ابتدایی،تمرینات مدنی ابتدایی،تمرینات کلاس اول ابتدایی،تمرینات کلاس دوم ابتدایی،تمرینات کلاس سوم ابتدایی،تمرینات کلاس پنجم ابتدایی،تمرینات کلاس چهارم ابتدایی،جدول شگفت انگیز ریاضی اول دبستان،ابتدایی،جغرافی ابتدایی،حرکت مولکول ها،دانلود نمونه سوال ابتدایی،دانلود نمونه سوال جدید ابتدائی،دانلود نمونه سوالات جدید سال 91 ابتدایی،دبستان نمونه سوالات جدید کلاس اول ابتدایی،ریاضی ابتدایی،سوالات بنویسیم اول ابتدایی،سوالات بنویسیم دوم ابتدایی،سوالات بنویسیم سوم ابتدایی،سوالات بنویسیم پنجم ابتدایی،سوالات بنویسیم چهارم ابتدایی،سوالات تاریخ و مدنی پنجم ابتدایی،سوالات تاریخ و مدنی چهارم ابتدایی،سوالات جدید کلاس اول ابتدایی،سوالات جدید کلاس دوم ابتدایی،سوالات جدید کلاس سوم ابتدایی،سوالات جدید کلاس پنجم ابتدایی،سوالات جدید کلاس چهارم ابتدایی،سوالات ریاضی اول ابتدایی،سوالات ریاضی دوم ابتدایی،سوالات ریاضی سوم ابتدایی،سوالات ریاضی پنجم ابتدایی،سوالات ریاضی چهارم ابتدایی،سوالات علوم اول ابتدایی،سوالات علوم دوم ابتدایی،سوالات علوم سوم ابتدایی،سوالات علوم پنجم ابتدایی،سوالات علوم چهارم ابتدایی،سوالات فارسی اول ابتدایی،سوالات فارسی دوم ابتدایی،سوالات فارسی سوم ابتدایی،سوالات فارسی پنجم ابتدایی،سوالات فارسی چهارم ابتدایی،علوم ابتدایی،علوم پنجم،فارسی ابتدایی،محیط و مساحت اشکال،محیط و مساحت اشکال هندسی،مدنی ابتدایی،مشکلات املاء،نمونه سوال،نمونه سوال ابتدائی،نمونه سوال ابتدایی،نمونه سوال اول ابتدائی،نمونه سوال جدید ابتدائی،نمونه سوال دوم ابتدائی،نمونه سوال سوم ابتدائی،نمونه سوال علوم،نمونه سوال علوم چهارم،نمونه سوال های دبستان،نمونه سوال پنجم ابتدائی،نمونه سوال چهارم ابتدائی،کلمات هم گروه برای تقویت درس روزانه تفريق ، پايه اول ابتدايي، نمونه طرح درس روزانه رياضي براي پايه اول ابتدايي، طرح درس ابتدايي روزانه ، طرح درس ابتدايي ، آموزش تفريق به روش مجسم و نيمه مجسم و مجرد(انتزاعي)، ايجاد انگيزه در تدريس، اهداف کلي در آموزش تفريق دبستان، هدف هاي جزيي در آموزش تفريق، هدفهاي رفتاري در آموزش تفريق پايه اول ابتدايي، سوالات نمونه دولتي ، سوالات پنجم ابتدايي  مجموعه سوالات پنجم ابتدايي خرداد88 نائين   نمونه سوالات دوره راهنمايي ، سوالات پنجم ابتدايي ، آزمونهاي بين المللي نمونه سوال دومين مسابقه ملي رياضي   پنجم واول راهنمايي سال  سوالات امتحاني ، سوالات درسي ،سوالات  سالهاي گذشته ،سوالات علمي و تستي، کتابهاي راهنمايي، مدرسه صياد شيرازي در ممکو در شهرک بعثت،مدرسه راهنمائي صياد شيرازي در ممکو، سوالات امتحاني مدارس راهنمائي ، دبستان دبيرستان راهنمايي شهرک بعثت، کتاب رياضي  کتاب علوم  کتاب اجتمايي  کتاب انگليسي، کتاب جغرافي  کتاب حرفه و فن ، کتاب قرآن  ،  کتاب ديني ، کتاب عربي ، کتاب علوم تجربي ، مدارس ممکو ، شهرک بعثت ،مدارس ماهشهر ، مدارس شهر چمران، دبستان نبوت خديجه کبراي جهان آرا  دبيرستان ،  هنرستان ،  راهنمايي مدرسه سيزده آبان ، مدرسه صياد شيرازي در شهرک بعثت ، بانک سوالات، سوم ابتدايي، پيک ، سوالات سوم ابتدايي همشاگردي، نمونه سوالات دوره راهنمايي ، سوالات پنجم ابتدايي ، آزمونهاي بين المللي -نمونه سوال دومين مسابقه ملي رياضي   پنجم واول راهنمايي سال - سوالات وپاسخ آزمون نمونه دولتي دوره راهنمايي تحصيلي  استان اصفهان -  سوالات نمونه دولتي ، سوالات پنجم ابتدايي ، مجموعه سوالات پنجم ابتدايي خرداد ، نمونه سوال اولين مسابقه ملي رياضي، رو پنجم واول راهنمايي سال ، سوالات امتحاني ، سوالات درسي ،سوالات  سالهاي گذشته ،سوالات علمي و تستي، کتابهاي راهنمايي، مدرسه صياد شيرازي در ممکو در شهرک بعثت،مدرسه راهنمائي صياد شيرازي در ممکو، سوالات امتحاني مدارس راهنمائي ، دبستان دبيرستان راهنمايي شهرک بعثت، کتاب رياضي  کتاب علوم  کتاب اجتمايي  کتاب انگليسي، کتاب جغرافي  کتاب حرفه و فن ، کتاب قرآن  کتاب ديني ، کتاب عربي کتاب علوم تجربي ، مدارس ممکو ، شهرک بعثت ،مدارس ماهشهر ، مدارس شهر چمران، دبستان نبوت خديجه کبراي جهان آرا  دبيرستان هنرستان راهنمايي مدرسه سيزده آبان ، مدرسه صياد شيرازي در شهرک بعثت ، بانک سوالات - سوم ابتدايي - پيک ، سوالات سوم ابتدايي همشاگردي -  نمونه سوالات دوره راهنمايي ، سوالات پنجم ابتدايي ، آزمونهاي بين المللي -نمونه سوال دومين مسابقه ملي رياضي   پنجم واول راهنمايي ،,دانلود- دانلود رايگان - - آهنگ - فيلم - دانلود فيلم - جشنواره فيلم فجر - عکس - عکس خفن - عکس هندي - - عکس ايراني - مطالب جالب-سرگرمي-تفريحي،عکسهاي جالب، عکسهاي خنده دار، download ، دانلود ، دانلود نرم افزار برنامه موزيک هک بازي فروشگاه رايگان مجاني دانلود، danlod، دانلود,دانلود - بازي - عکس - دانلود نرم افزار، دانلود نرم افزار هاي کاربردي ، دانلود نرم افزار هاي موبايل ، دانلود نرم افزار هاي رايت ، دانلود نرم افزار هاي اينترنت ، دانلود نرم افزار هاي گرافيک ، دانلود نرم افزار هاي فارسي ، دانلود نرم افزار هاي فلش ،دانلود نرم افزار هاي امنيتي ،دانلود نرم افزار هاي ميکس,دانلود نرم افزار هاي تخصصي,دانلود نرم افزار مالتي مديا,دانلود download " دانلود " دانلود نرم افزار "برنامه موزيک" هک بازي " فروشگاه رايگان "مجاني دانلود" danlod"دانلود,دانلود " بازي "عکس " دانلود نرم افزار,دانلود نرم افزار هاي کاربردي,دانلود نرم افزار هاي موبايل,دانلود نرم افزار هاي رايت,دانلود نرم افزار هاي اينترنت,دانلود نرم افزار هاي گرافيک,دانلود نرم افزار هاي فارسي,دانلود نرم افزار هاي فلش,دانلود نرم افزار هاي امنيتي,دانلود نرم افزار هاي ميکس,دانلود نرم افزار هاي تخصصي,دانلود نرم افزار مالتي مديا,دانلود کتاب هاي آموزشي,دانلود کليپ موبايل,دانلود بازي موبايل,دانلود تم موبايل,دانلود آهنگ موبايل,دانلود فونت,دانلود آيکن,دانلود گالري عکس,دانلود جديدترين آهنگ ايراني,دانلود جديدترين آهنگ خارجي,دانلود فيلم هاي جديد,اس ام اس هاي جديد,عکس هاي طنز,دانلود گالري سه بعدي,آموزش ترفند ويندوز,آموزش ترفند دکستاپ,آموزش ترفند کيبورد,آموزش ترفند اينترنت,آموزش ترفند رجيستري,آموزش ترفند هک و امنيت,آموزش ترفند نرم افزار,آموزش ترفند موبايل"آموزش ترفند ياهو" سي دي " لينک باکس"aks"يانگوم " yangom,يانگوم,دانلودها"بازي "نرم افزار "برنامه آنتي ويروس"ابزار موبايل" هک" ضد ويروس" تروجان "هک مجاني" اينترنت "بازيها فروشگاه سي دي"گيم" "مرکز خريد " بازي " دانلود مستقيم فيلم"دانلود " فروشگاه " دانلود - فيلم نرم افزار بازي موبايل نوکيا سوني اريکسون ايراني,سوم,طرح درس چهارم,طرح درس پنجم,سوال امتحان,سوال امتحاني,سناريو ابتدايي,بخوانيم و بنويسيم,جمله سازي,الگوهاي تدريس برتر ابتدايي,الگوهاي تدريس,طرح درس  سوالات وپاسخ آزمون نمونه دولتي دوره راهنمايي تحصيلي  استان اصفهان -  سوالات نمونه دولتي ، سوالات پنجم ابتدايي - مجموعه سوالات پنجم ابتدايي خرداد"نمونه سوال"اولين مسابقه ملي رياضي "  پنجم واول راهنمايي" سال  " بانک سوالات دبستان رايگان ، "ماهشهر  "  ماه شهر"اهواز"هنديجان"اميديه "ماهشهر"ماه شهر"اهواز"هنديجان"اميديه "ماهشهر"ماه شهر"اهواز"هنديجان"اميديه"ماهشهر"ماه شهر،اهواز،هنديجان،اميديه ،ماهشهر، ماه شهر، اهواز،هنديجان ،اميديه،الگوهاي تدريس ، الگوهاي تدريس برتر ابتدايي" طرح درس اول "طرح درس دوم"طرح درس سوم"طرح درس چهارم"طرح درس پنجم"سوال امتحان "سوال امتحاني "سناريو ابتدايي " بخوانيم و بنويسيم"جمله سازي"الگوهاي تدريس برتر ابتدايي" الگوهاي تدريس " الگوهاي تدريس برتر ابتدايي"طرح درس اول"طرح درس دوم"طرح درس سوم"،فيلتر شکن تور،فيلتر شکن تور،فيلتر شکن طور،فيلتر شکن تور،فيلتر شکن طور،دانلود فيلتر شکن تور،دانلود فيلتر شکن طور،فيس بوک،توييتر،طرح درس چهارم"طرح درس پنجم " سوال امتحان "سوال امتحاني "سناريو ابتدايي "بخوانيم و بنويسيم"جمله سازي "الگوهاي تدريس برتر ابتدايي، الگوهاي تدريس ، الگوهاي تدريس برتر ابتدايي، طرح درس اول ،طرح درس دوم ،طرح درس ابتدايي،طرح درسراهنمايي،طرح درس دبيرستان،طرح درس دبيرستان،طرح درس دبيرستان،طرح درس دبيرستان،طرح درس دبيرستان،طرح درس دبيرستان،طرح درس دبيرستان،سوم،طرح درس چهارم،طرح درس پنجم ، سوال امتحان ، سوال امتحاني ، سناريو ابتدايي ، بخوانيم و بنويسيم، جمله سازي ، الگوهاي تدريس برتر ابتدايي، الگوهاي تدريس ، الگوهاي تدريس برتر ابتدايي، طرح درس اول ،طرح درس دوم ،طرح درس ،طرح درس،طرح درس،طرح درس،طرح درس،سوم،طرح درس چهارم،طرح درس پنجم ، سوال امتحان ، سوال امتحاني ، سناريو ابتدايي ، بخوانيم و بنويسيم، جمله سازي ، الگوهاي تدريس برتر ابتدايي، الگوهاي تدريس ، الگوهاي تدريس برتر ابتدايي، طرح درس اول ،طرح درس دوم ،طرح درسطرح درس،طرح درس،طرح درس،طرح درس،سوم،طرح درس چهارم،طرح درس پنجم ، سوال امتحان ، سوال امتحاني ، سناريو ابتدايي ، بخوانيم و بنويسيم، جمله سازي ، الگوهاي تدريس برتر ابتدايي، الگوهاي تدريس ،طرح درس،طرح درس،طرح درس،طرح درس،طرح درس،طرح درس،طرح درس،طرح درس،طرح درس،طرح درس، دانلود نمونه سوالات سال اول دبيرستان با جواب سوالات ، سوالات امتحانات نهايي سال سوم راهنمايي استان تهران، دانلود نمونه سوالات راهنمايي و پنجم دبستان،6 مورد سوالات تستي علوم پنجم دبستان"بانک سوالات امتحاني دوره ابتدايي "کليه سوالات امتحاني و درسي، اول دبستان تا سوم راهنمايي،مجموعه سوالات پنجم ابتدايي استان اصفهان،2مجموعه سوالات پنجم ابتدايي خرداد " بانک سوالات امتحاني کلاس سوم راهنمايي" نمونه طرح درس روزانه رياضي اول ابتدايي" مسابقه طراحي آموزشي رياضي"دفتر مشق" نمونه طرح درس روزانه" نمونه طرح درس روزانه رياضي سوم ابتدايي"جشنواره طراحي آموزشي رياضي"طرح درس رياضي اول ابتدايي"دفتر مشق" نمونه طرح درس روزانه، نقشه تدريس، نمونه تدريس در ابتدائي، آموزش ابتدايي، اول ابتدايي، daftare mashgh، آموزش رياضي، طرح درس براي طراحي آموزشي، هدف کلي در طرح درس، اهداف جزيي در طرح درس، اهداف رفتاري در طرح درس، رفتار ورودي در طرح درس، آزمون رفتار ورودي و ارزشيابي تشخيصي و سنجش آغازين در يک طرح درس"طراحي آموزشي چيست؟" آموزش و پرورش ابتدائي" طرح درس روزانه ابتدايي، mathmatic plan for teacher" آموزش جمع اول ابتدايي، ،دانلود سوالات امتحاني  دوره راهنمايي ،فيلتر شکن تور،فيلتر شکن تور،فيلتر شکن طور،فيلتر شکن تور،فيلتر شکن طور،دانلود فيلتر شکن تور،دانلود فيلتر شکن طور،فيس بوک،توييتر،سوالات درسي دوره راهنمايي،کلاس اول راهنمايي،کلاس دوم راهنمايي،کلاس سوم راهنمايي،سوالات امتحاني ، سوالات درسي ،سوالات  سالهاي گذشته ،سوالات علمي و تستي، کتابهاي راهنمايي، مدرسه صياد شيرازي در ممکو شهرک بعثت،مدرسه راهنمائي صياد شيرازي در ممکو، سوالات امتحاني مدارس راهنمائي ، دبستان دبيرستان راهنمايي شهرک بعثت، کتاب رياضي  کتاب علوم ، کتاب اجتمايي  ،کتاب انگليسي، کتاب جغرافي  ،کتاب حرفه و فن ، کتاب قرآن  ،کتاب ديني ، کتاب عربي کتاب علوم تجربي ، مدارس ممکو ، شهرک بعثت ،مدارس ماهشهر ، مدارس شهر چمران، دبستان نبوت خديجه کبراي جهان آرا  دبيرستان هنرستان راهنمايي مدرسه سيزده آبان ،آموزش تفريق دوره ابتدايي، طرح درس رياضي، طرح درس روزانه تفريق ، پايه اول ابتدايي، نمونه طرح درس روزانه رياضي براي پايه اول ابتدايي، طرح درس ابتدايي روزانه ، طرح درس ابتدايي ، آموزش تفريق به روش مجسم و نيمه مجسم و مجرد(انتزاعي)، ايجاد انگيزه در تدريس، اهداف کلي در آموزش تفريق دبستان، هدف هاي جزيي در آموزش تفريق، هدفهاي رفتاري در آموزش تفريق پايه اول ابتدايي، سوالات نمونه دولتي ، سوالات پنجم ابتدايي  مجموعه سوالات پنجم ابتدايي خرداد88 نائين   نمونه سوالات دوره راهنمايي ، سوالات پنجم ابتدايي ، آزمونهاي بين المللي نمونه سوال دومين مسابقه ملي رياضي   پنجم واول راهنمايي سال  سوالات امتحاني ، سوالات درسي ،سوالات  سالهاي گذشته ،سوالات علمي و تستي، کتابهاي راهنمايي، مدرسه صياد شيرازي در ممکو در شهرک بعثت،مدرسه راهنمائي صياد شيرازي در ممکو، سوالات امتحاني مدارس راهنمائي ، دبستان دبيرستان راهنمايي شهرک بعثت، کتاب رياضي  کتاب علوم  کتاب اجتمايي  کتاب انگليسي، کتاب جغرافي  کتاب حرفه و فن ، کتاب قرآن  ،  کتاب ديني ، کتاب عربي ، کتاب علوم تجربي ، مدارس ممکو ، شهرک بعثت ،مدارس ماهشهر ، مدارس شهر چمران، دبستان نبوت خديجه کبراي جهان آرا  دبيرستان ،  هنرستان ،  راهنمايي مدرسه سيزده آبان ، مدرسه صياد شيرازي در شهرک بعثت ، بانک سوالات، سوم ابتدايي، پيک ، سوالات سوم ابتدايي همشاگردي، نمونه سوالات دوره راهنمايي ،نکات مهم آموزشي به همراه سوالات تستي جا خالي تشريحي و صحيح غلط علوم سوم ابتدايي بانک سوال بانک سوالات بانک سوال ابتدايي بانک سوال علوم ابتدايي بانک سوال دبيرستان بانک سوال راهنمايي دانلود رايگان سوال سوالات درس به درس علوم سوم ابتدايي نکات مهم آموزشي به همراه سوالات تستي جا خالي تشريحي و صحيح غلط نکات مهم آموزشي به همراه سوالات تستي جا خالي تشريحي و صحيح غلط علوم سوم ابتدايي سوالات تستي درس به درس علوم سوم ابتدايي دانلود سوالات تستي تشريحي جاخالي و صحيح غلط دانلود سوالات تستي تشريحي جاخالي و صحيح غلط علوم سوم ابتدايي دانلود سوالات تستي تشريحي جاخالي و صحيح غلط انرژي چيست دانلود سوالات تستي تشريحي جاخالي و صحيح غلط دستگاه گوارش دانلود سوالات تستي تشريحي جاخالي و صحيح غلط غذاي سالم دانلود سوالات تستي تشريحي جاخالي و صحيح غلط اندام هاي حرکتي دانلود سوالات تستي تشريحي جاخالي و صحيح غلط درياها دانلود سوالات تستي تشريحي جاخالي و صحيح غلط آب در روي زمين دانلود سوالات تستي تشريحي جاخالي و صحيح غلط منابع انرژي  سوالات پنجم ابتدايي ، آزمونهاي بين المللي -نمونه سوال دومين مسابقه ملي رياضي   پنجم واول راهنمايي سال - سوالات وپاسخ آزمون نمونه دولتي دوره راهنمايي تحصيلي  استان اصفهان -  سوالات نمونه دولتي ، سوالات پنجم ابتدايي ، مجموعه سوالات پنجم ابتدايي خرداد ، نمونه سوال اولين مسابقه ملي رياضي، رو پنجم واول راهنمايي سال ، سوالات امتحاني ، سوالات درسي ،سوالات  سالهاي گذشته ،سوالات علمي و تستي، کتابهاي راهنمايي، مدرسه صياد شيرازي در ممکو در شهرک بعثت،مدرسه راهنمائي صياد شيرازي در ممکو، سوالات امتحاني مدارس راهنمائي ، دبستان دبيرستان راهنمايي شهرک بعثت،
بانک سوالات امتحاني کلاس دوم راهنمايي"دانلود "بانک سوالات امتحاني کلاس اول راهنمايي"با نک سوالات درسي دوره ابتدايي"با نک سوالات درسي دوره ابتدايي"امتحانات درسي ابتدايي ممکو"امتحانات درسي ابتدايي ممکو "امتحانات درسي ابتدايي ممکو "امتحانات درسي ابتدايي ممکو،امتحانات درسي ابتدايي ممکو ، امتحانات درسي ابتدايي ممکو "امتحانات درسي ابتدايي ممکو " امتحانات درسي ابتدايي ممکو"امتحانات درسي ابتدايي ممکو "آزمون علمي پنجم ابتدايي از تمام درسها"


تاريخ : شنبه بیست و پنجم آذر 1391 | 18:21 | نویسنده : حانیه کمالی
تاريخ : شنبه بیست و پنجم آذر 1391 | 18:20 | نویسنده : حانیه کمالی
تاريخ : شنبه بیست و پنجم آذر 1391 | 18:6 | نویسنده : حانیه کمالی

سايت اينترنتي كودكان دات او آر جي بمنظور كمك به والدين محترم جهت ارزيابي كودكان مقطع ابتدايي ، اقدام به تهيه سوالاتي نموده است

 

 در اين بخش از آموزش دروس خودداري شده و تنها به جمع آوري تمامي سوالاتي كه دقت و ميزان يادگيري دانش آموز را ارزيابي مي كند،  پرداخته است

 

هر بخش از مباحث شامل تمامي سوالاتي است كه احتمال دارد در امتحانات مطرح شود . والدين با كمك اين سوالات مي توانند با توانايي هائي كه بايد دانش آموز كسب كند، آشنا  شوند و به نكاتي كه ممكن است دانش آموز دقت كمتري داشته باشد ، توجه شده است

 

تقريبا سعي شده كه سوالات كامل و دقيق باشد . شما پدر و مادر گرامي مي توانيد با تغيير برخي اعداد و دادن مسئله هاي مشابه به فرزندتان به يادگيري بيشتر كمك كنيد

 

شما مي توانيد صفحه سوالات را پيرينت گرفته و در اختيار فرزنداتان قرار دهيد  تا به حل آن بپردازد

 

اميدوارم كه توانسته باشيم با اين كار ، كمكي به شما والدين گرامي كرده باشيم

 

توجه توجه : تعدادي از اين سوالات نياز به مجموعي از دانستنيهائي دارد كه دانش آموز در آخر سال با همه آنها آشنا مي شود و مي توان مسائلي را مطرح كرد كه نياز به فراگيري بخشهاي مختلف دارد . بنابر اين اگر در اواسط سال تحصيلي از اين مسائل استفاده مي كنيد و دانش آموز با برخي مفاهيم آشنا نيست آنرا كنار بگذاريد

 

 

مبحث اندازه گيري پاره خط و محيط

 

  تكميل عبارتها

  حل مسئله

  سوالهاي تستي

  سوالهاي تصويري

 

مبحث اندازه گيري جرم، كيلوگرم و گرم

 

  تكميل عبارتها

  در جاي خالي كلمه مناسب بنويسيد

  حل مسئله

  سوالهاي تستي

  سوالهاي تصويري

 

مبحث اندازه گيري طول ، كيلومتر و متر

 

  تكميل عبارتها

  در جاي خالي كلمه يا علامت مناسب بنويسيد

  حل مسئله

  سوالهاي تستي

 

 

مبحث مفهوم كسر و مقايسه كسرها

 

  تكميل عبارتها

  حل مسئله

  سوالهاي تستي

  كار عملي

 

مبحث خواندن ساعت

 

  تكميل عبارتها

  حل مسئله

  سوالهاي تصويري

  بازي و آموزش ساعت در سايتهاي ديگرتاريخ : شنبه بیست و پنجم آذر 1391 | 18:4 | نویسنده : حانیه کمالی
نمونه سوالات پايه سوم ابتدايي

تمرين رياضي آبان ماه 1386

در جاي خالي علامت مناسب بنويس.

8.........14
69.......69
74.......84
92.......78
20.......50
700.......300
1940......1980
9000......6000
3470.......7430
1038.......3018
602........594
8074......8047

ابتدا جمع و تفريق ها را انجام بده , سپس در جاي خالي , علامت مناسب بگذار. > يا = يا <

260 + 372 ....... 980-362
540-110..........196+224
278+278.......600-278
1533.........819+714
140........70+50
614....... 884-230
2013.....684+367
1205......2000-794

علي 48نامه شمرد.
محمد 51 نامه شمرد.
چه كسي بيشتر شمرده است؟
چند تا؟

قد زهرا 124 سانتي متر است.
قد زهره 131 سانتي متر است.
چه كسي كوتاه تراست؟
چند سانتي متر؟

هر يك از جمع ها رايك بار از بالا به پايين وبار ديگر از پايين به بالا انجام بده و حاصل آن را بنويس.


در جاي خالي عدد مناسب بنويس.

 

سه دارت را به سه تا از عدد هاي نوشته شده پرتاب كن.
آن سه عدد را زير هم بنويس و با هم جمع كن.
حالا دارت ها به سه عدد ديگر پرتاب كن و جمع آن ها را بنويس.

تمرين رياضي دي ماه 1386

1- عدد هاي زير را با رقم و با حروف بنويسيد.

4900............
هفت هزار و صد و سي و نه.............

2- با توجه به جدول سمت چپ جدول سمت راست را كامل كنيد.

3- در جاهاي خالي عدد مناسب بنويسيد.

7056 برابر است با ...... يكي .......ده تايي........صد تايي و ...... هزار تايي.
4200 متر برابر است با ...... كيلومتر و ...... متر.
5200 متر برابر است با ...... كيلومتر و ...... متر.
گسترده ي مكعب از ...... مربع هم اندازه تشكيل شده است.
3 كيلومتر برابر است با ........متر.
9 كيلومتر برابر است با ........متر.

علامت > = < بگزاريد.

312-198.....112+108
99.......999
3*4.....2*9
127.....172

5. حاصل جمع و تفريق را بدست آوريد و درستي جواب را امتحان كنيد.

6. خط هاي خواسته شده را بكشيد.

پاره خط
خط شكسته
خط خميده بسته
خط راست

7. شكل زير از چند پاره خط تشكيل شده؟

3
5
7
6

8. شكل زير از چندضلع و چند قطر دارد؟

ضلع..........
قطر..........

9 - براي محور زير تساوي ضرب بنويسيد.

...........*.........=.........

10 . عبارت هاي زير را كامل كنيد.

3408 برابر است با ......... يكي و ...... ده تايي و .....صد تايي و ......هزار تايي.
4 صد تايي و 3 يكي و 6 هزارتايي و 9 ده تايي مي شود.....

11. در عبارتهاي زير علامت > = < بگزاريد.

3 كيلومتر ..... 30 تا صد متر
2 كيلومتر ..... 1805 متر
1500 متر ..... 10 تا صد متر

12. با توجه به علامت اعداد زير را مرتب كنيد.

1010-1001-1100-1012

.....<.....<.....<

13. جمع هاي زير را انجام دهيد.

14.در جاهاي خالي عدد مناسب بگزاريد.

در عدد 8041‏ ....... در مرتبه هزارها قرار دارد.
در عدد 5728 ....... در مرتبه صدگان قرار دارد.
در عدد 2185‏ ....... در مرتبه يكان قرار دارد.
در عدد 6034‏ ....... در مرتبه دهگان قرار دارد.

15. جاهاي خالي را با استفادا از رابطه ي عدد هاي داده شده پر كن .
3055و3050و3045............
9876و9896و9886............


16. تفريقهاي زير را انجام دهيد.17. با رقم هاي (6و2و0و3)بزرگترين و كوچكترين عدد 4 رقمي را بنويسيد و اختلاف ان ها را بدست اوريد.


18. براي اين تمرين يك مسئله بسازيد.

248+(352+265)

تمرين رياضي خرداد 1386

1. با عدد و باحروف بنويسيد.

450396............
هفت هزار و صد و سي و نه.............

2. در جاهاي خالي عدد مناسب بنويسيد.

9064 برابر است با ...... يكي .......ده تايي........صد تايي و ...... هزار تايي.
5 متر برابر است با ......ميليمتر.
8 كيلومتر برابر است با ...... متر.
3 كيلوگرم برابر است با ........گرم.
9 سانتيمتر برابر است با ........ميليمتر.

3. علامت > = < بگزاريد.

875-169......610+78
500-201......600-401
4*5.......6*4

4. با رقم هاي (2و0و4و5)بزرگترين و كوچكترين عدد 4 رقمي را بنويسيد و اختلاف ان ها را بدست اوريد.

5. براي شكل روبرو يك ضرب و دو تقسيم بنويس.

6 عمليات زير را انجام دهيد.

5 ÷ 5 =
9 × 0 =
18 ÷ 6 =
6 × 8 =
7 ÷ 1 =
5 × 9 =
17 × 100 =

7 . يك خط متقاطع و يك خط متوازي بكشيد.(رسم كنيد.)

8. چه كسري از شكل رنگي است؟

9. كدام يك از شكل هاي زير خط تقارن ندارد؟

10 . مساحت شكل روبرو را حساب كنيد.

11 . شكل زير چند ضلعي است؟محيط آن را به دست آوريد.

12 . براي خريدن 9 ورق كاغذ 45 تومان پول داده ايم كاغذ ورقي چند تومان بوده است؟

13. كلاسي 32 نفر دانش آموز دارد هر كدام 3 جلد كتاب به كتاب خانه‌ي مدرسه هديه كرده اند اين دانش آموزان چند جلد كتاب به مدرسه هديه كرده اند؟

14. ساعت روبرو چه ساعتي را نشان ميدهد؟15. تقسيم هاي زير را انجام دهيد و خارج قسمت و باقيمانده را مشخص كنيد.

امتحان رياضي سوم
دبستان دخترانه غير انتفاعي سما- آذر 86

1- عددهاي زير را به رقم و حروف بنويسيد؟

 

دو هزار وسيصدو سي وپنج

9001

 

2 - ارزش رقم 5 را در عدد 8543 بنويسيد

3 - علامت بگذاريد.

 

240-500

۝

201 - 402

395

۝

195 + 200

25

۝

52

 

4 - جمع و تفريق کنيد و آن را امتحان کنيد.

 

630

207

+


 

460

51

-


 

 

5 - ساعت مقابل را بخوانيد.

6 - براي محور زير يک تفريق بنويسيد.

 

7- با توجه به جدول بالا جدول پايين را کامل کنيد.

 

يکي

ده تايي

صد تايي

13

8

2

يکي

ده تايي

صد تايي

3

2

 

8 - عدد هاي زير را از کوچک به بزرگ مرتب کنيد.

<--- 1694 - 1200 - 1351 - 1423

9 - شکل مربوط به خطهاي زير را بکشيد

راست
خميده
شکسته

ارزشيابي مستمر - مهر 86

1 - عددي را که جدول نشان مي دهد بنويس .

 

يکي

ده تايي

صد تايي

28

7

3

 

2 - مانند نمونه جمع کن .

14 = 4 + 10 = 6 + 8
..... = ..... + 10 = 4 + 9
..... = 2 + ..... = 5 + 7

3 - دو عدد داخل شکل را با هم جمع کن.

در جاي خالي رقم مناسب را بنويس .

 

9    3    ۝

4    4     4

+


 

۝   ۝    6

۝    7    ۝

5    ۝     1

-


 

1   4    8

 

5 - تساوي مربوط به محور را بنويس.

6 - تفريق را انجام بده سپس درستي آن را امتحان کن.

7 - هر يک از شکلها چه نام دارد.

 

548

245

-


 

 

9 - ساعت 20 : 8 را روی شکل نشان بده.

10 - با توجه به شکل جدول را کامل کن و با رقم و حروف بنويس .

 

يکي

ده تايي

صد تايي

هزار تايي

 

با رقم : ...................

با حروف : ..........................

11 - از 3100 تا 3200 را ده تا ده تا بنويس.
.........................................................................

12 - فروشنده اي 472 جفت جوراب داشت . 85 جفت آن را روز اول و 63 جفت آن را روز دوم فروخت . اين فروشنده چند جفت جوراب فروخته است ؟ چند جفت جوراب برايش باقي مانده است ؟

13 - امير 570 تومان پول دارد او مي خواهد يک توپ به قيمت 750 تومان بخرد . امير چند تومان ديگر بايد پس انداز کند نتا بتواند توپ را بخرد.

14 - در يک دبستان کلاس سوم 94 نفر و کلاس چهارم 108 نفر دانش آموز دارد . در کلاس سوم و چهارم اين دبستان چند دانش آموز درس مي خوانند ؟

15 - در زير هر يک از عددهاي جدول عددي بنويس که 1000 تا بيشتر از عدد بالايي باشد.

600 5 143 28

تمرين رياضي فروردين 1386

1. با توجه به عدد مقابل به سوالات زير پاسخ دهيد. 3509

عدد را با حروف بنويسيد......................
رقم 5 در چه مرتبه‌اي قرار دارد؟...........
كدام رقم بالاترين ارزش مكاني را دارد؟......

2 . با توجه به جدول سمت چپ جدول راست را كامل كن.

3 . جاهاي خالي را كامل كن.

1724 برابر است با ...... يكي .......ده تايي........صد تايي و ...... هزار تايي.
9 يكي و 9 صدتايي مي شود.......
6 كيلومتر برابر است با ...... متر.
5800 متر برابر است با ......كيلومتر و..........متر.

4. هر يك از شكل هاي زير از چند پاره خط درست شده است؟

5 . قطرهاي شكل زير را بكشيد . چند قطر دارد؟

6 .در جاي خالي عدد مناسب بنويسيد.

7 . تساوي ضرب مربوط به محور را بنويسيد.

8. علامت > = < بگزاريد.

670 - 79....400+191
621-180....301+58
253....238
100....10

9. وزن يك قوطي روغن 3500 گرم است.وزن اين قوطي چند كيلوگرم است؟

10 . در يك باغ 405 نهال گيلاس و 218 نهال سيب و 276 نهال گلابي وجوددارد.حساب كنيد روي هم چند نهال در اين باغ وجود دارد؟

11. مادر مريم براي هر پيراهن 7 دكمه دوخته است.او براي 3 پيراهن چند دكمه بايد بدوزد؟

امتحان رياضي پايه سوم دبستان

1. در شكل زير اعداد نوشته شده را بنويس.

2.در جاي خالي علامت > = < بگزاريد.

8999.....9001
1000.....999+1
193+77.....270
245.....542

3. با رقم هاي (2و5و8و9)بزرگترين و كوچكترين عدد 4 رقمي را بنويسيد و اختلاف ان ها را بدست اوريد.

4. با دو عدد 1050 و 3450 دو نامساوي بنويسيد.

.....>.....
.....<.....

5. عدد 1023 را با حروف بنويسيد
عدد پنج هزار و يك را با رقم بنويسيد

6 .در جاي خالي علامت > = < بگزاريد.

890-30.....423+101
621-180.....301+58
500-105.....315+10
725-348.....120+85
1000-405.....5000+50
725-348.....120+85

7. با رقم هاي (3و0و5و6)بزرگترين و كوچكترين عدد 4 رقمي را بنويسيد و اختلاف ان ها را بدست اوريد.

8.هر دسته از اعداد را زير هم نوشته ، با هم جمع كرده و سپس درستي آنها را امتحان كنيد.

284،137،29
140،439،128

9. با رقم هاي (7،2،5،8) شش عدد 4 رقمي بنويسيد.

10. از 1150 تا 1250 را ده تا ده تا بشماريد و بنويسيد,

1160،1150.............................................1250

11. براي شكل زير يك ضرب و دو تقسيم بنويسيد؟

12. ضرب هاي زير را انجام دهيد.

7×...=14
4×...=32
...×3=9
3×9=...
5×8=...
4×9=...

13. ساعت روبرو چه زماني را نشان مي دهد؟

14. تعدادي از دانش آموزان يك دبستان از نمايشگاهي ديدن كردند.كلاس اول 24 نفر ، كلاس دوم32 نفر،كلاس سوم 42 نفر،تعداد دانش آموزاني كه از نمايشگاه ديدن كردند چند نفر است؟15.هر مسلمان در يك شبانه روز 5 نوبت نماز مي خواند در 3 شبانه روز چند نوبت نماز مي خواند؟

16. براي تقسيم ....=7÷ 21 يك مسئله بنويسيد و آن را حل كنيد؟

امتحان رياضي پايه سوم دبستان 1385

1.عدد (چهار صد و نود و شش هزار و سي) را با رقم بنويسيد.

2 . نام شكل هاي زير را بنويسيد

3 . در داخل مربع ها عدد منا سب بنويسيد

4 . محيط شكل مقابل را بدست آوريد.

5 . ساعت مقابل چه وقتي را نشان ميدهد؟

6 . حاصل ضرب هاي زير را بدست آوريد؟

7 . به كمك محور ، تفريق ها را نشان دهيد تا به جواب تقسيم داده شده برسيم.

8 . در جاي خالي علامت >=< قرار دهيد.

36572.....36500
24×2.....48×1

9. در شكل مقابل خط راستي بكشيد كه از نقطه (د) بگذرد و خط ديگر را در نقطه (م) قطع كند.

10 .جاهاي خالي را كامل كنيد

9350 برابر است با ...... يكي .......ده تايي........صد تايي و ...... هزار تايي.
مكعب از ..... مربع هم اندازه تشكيل شده است
6 كيلومتر برابر است با ...... متر.
5800 متر برابر است با ......كيلومتر و..........متر.

11. با رقم هاي 7 و 5 و 0 و3 بزرگترين و كوچكترين عدد چهار رقمي را بنويسيد.

12. شكل زير چند ضلع و چند قطر دارد.

13 . براي شكل زير دو تساوي ضرب بنويسيد.

 

14 . قطار تهران گرگان در ايستگاه گرگان 512 مسافر سوار كرد درايستگاه ساري 24 مسافر و در ايستگاه تهران 63 مسافر سوار كرد اين قطار در ايستگاه چند مسافر سواركرد؟15. كتابي 120 صفحه دارد زهرا روز اول 30 صفحه، و روز دوم 40 صفحه از آن را خوانده است او در اين دو روز چند صفحه خوانده است و چند صفحه از كتاب را نخوانده است؟تاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر 1391 | 15:10 | نویسنده : حانیه کمالی

دانلود نمونه سوالات کلاس سوم ابتدایی  

آپدیت در اردیبهشت 91

 دانلود با لینک مستقیم

دانلود نمونه سوالات علوم تجربی کلاس سوم ابتدایی

 

 

دانلود نمونه سوالات علوم تجربی کلاس سوم ابتدایی

 

دانلود نمونه سوالات علوم تجربی کلاس سوم ابتدایی

 

دانلود نمونه سوالات علوم تجربی کلاس سوم ابتدایی

 

دانلود نمونه سوالات علوم تجربی کلاس سوم ابتدایی


برچسب‌ها: نمونه سوالات امتحانی سوم ابتدایی مدارس, بانک سوالات ابتدایی, طرح عکسهای تاتو, تدریس برترابتدایی, نمونه سوال سوم ابتدایی, بانک سوالات امتحانی, دانلود عکس خالکوبی, عکس های خال کوبی, دانلود فیلتر شکن, طرح تاتو, دا

تاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر 1391 | 15:9 | نویسنده : حانیه کمالی

همه سوالات  ریاضی و بنویسیم کلاس سوم دبستان

شماره یک

 

 

دانلود با لینک کمکی

 

 

شماره 2

 

 

دانلود با لینک کمکی

 

 شماره 3

امتحان بنویسیم یا انشاء

 

 

دانلود با لینک کمکی

 

 


برچسب‌ها: نمونه سوالات امتحانی سوم ابتدایی مدارس, بانک سوالات ابتدایی, طرح عکسهای تاتو, تدریس برترابتدایی, نمونه سوال سوم ابتدایی, بانک سوالات امتحانی, دانلود عکس خالکوبی, عکس های خال کوبی, دانلود فیلتر شکن, طرح تاتو, دا

تاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر 1391 | 15:7 | نویسنده : حانیه کمالی

 کد   1052

دانلود نمونه سوالات کلاس سوم ابتدایی  

 دانلود با لینک مستقیم

1-  دانلود نمونه سوالات علوم تجربی کلاس سوم ابتدایی

 

 

2-  دانلود نمونه سوالات علوم تجربی کلاس سوم ابتدایی

 

3-  دانلود نمونه سوالات علوم تجربی کلاس سوم ابتدایی

 

 

4-  دانلود نمونه سوالات علوم تجربی کلاس سوم ابتدایی

 

دانلود نمونه سوالات علوم تجربی کلاس سوم دبستان

 

برچسب:

نمونه سوالات دوره راهنمایی، سوالات پنجم ابتدایی، آزمونهای بین المللی نمونه سوال دومین مسابقه ملی ریاضی پنجم واول راهنمایی سال سوالات


برچسب‌ها: نمونه سوالات دوره راهنمایی, سوالات پنجم ابتدایی, آزمونهای بین المللی نمونه سوال دومین مسابقه ملی ری, سوالات درسی, سوالات سالهای گذشته, سوالات علمی و تستی, کتاب

تاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر 1391 | 15:2 | نویسنده : حانیه کمالی

1-دانلود نمونه سوالات هدیه های آسمانی پایه ی سوم  ابتدایی

 

2-دانلود نمونه سوالات هدیه های آسمانی پایه ی سوم  ابتدایی

 

3-دانلود نمونه سوالات ریاضی پایه ی سوم  ابتدایی

 

4-دانلود نمونه سوالات ریاضی پایه ی سوم  ابتدایی

 

5-دانلود نمونه سوالات تعلیمات اجتماعی کلاس سوم  ابتدایی

 

6- دانلود نمونه سوالات بخوانیم کلاس سوم  ابتدایی

 

7- دانلود نمونه سوالات  بنویسیم کلاس سوم دبستان

 

8-دانلود نمونه سوالات امتحانی تعلیمات اجتماعی کلاس سوم دبستان

 


برچسب‌ها: دانلود بانک سوالات امتحانی دوره راهنمایی, سوالات درسی دوره راهنمایی, کلاس اول راهنمایی, کلاس دوم راهنمایی, کلاس سوم راهنمایی, سوالات امتحانی, سوالات درسی, سوالات سالهای گذشته, سوالات علمی و تستی, کتابها

تاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر 1391 | 15:0 | نویسنده : حانیه کمالی
تاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر 1391 | 14:59 | نویسنده : حانیه کمالی
تاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر 1391 | 14:58 | نویسنده : حانیه کمالی
تاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر 1391 | 14:57 | نویسنده : حانیه کمالی
تاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر 1391 | 14:57 | نویسنده : حانیه کمالی
تاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر 1391 | 14:55 | نویسنده : حانیه کمالی

 

 

دانلود رایگان بیش 40 نمونه سوال امتحانی همراه با پاسخ تشریحی 

برای همه دروس در مقطع سوم ابتدایی

 

  


 دانلود نمونه سوال و پاسخنامه در قالب یک فایل فشرده

 

 دانلود با لینک مستقیم  Zip


برچسب‌ها: معلمی 1, نمونه سوال علوم سوم, نمونه سوال جدید سوم ابتدایی, نمونه سوال فارسی سوم, امتحان ریاضی سوم ابتدایی, نمونه سوال بنویسیم سوم, نمونه سوال امتحانی همراه با جواب, نمونه سوال امتحانی سوم ابتدایی با

تاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر 1391 | 14:54 | نویسنده : حانیه کمالی

 

 

با انجام این بازی می توانیم اندازه زاویه ها را بیاموزیم .
 
در این بازی میمون بازیگوش را حرکت دهید تا روی زاویه مورد نظر برود سپس روی میمون جستجو بزنید تا اندازه زاویه را نشان دهد برای تکرار بازی دوباره روی میمون بعدی بزنید تا بتوانید دوباره بازی کنید اگر دقیق عمل کنید ده موز نصیب شما می شود ، بابت هر اشتباه یک موز کم می شود.
 
 
این کارگاه آموزشی برای مقاطع دبستان و راهنمائی مناسب است.برچسب‌ها: وزش اندازه گیری زاویه ها, اندازه گیری زاویه ها در راهنمایی, اندازه گیری زاویه در ابتدایی, اندازه گیری زاویه در راهنمایی, نمونه سوال اندازه گیری زاویه نمونه سوال زاویه, نمونه سوال امتحانی

تاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر 1391 | 14:53 | نویسنده : حانیه کمالی

 

 

در این بازی باید دو عدد که حداکثر سه رقمی را وارد کنید، سپس دکمه ی پردازش را  انتخاب می کنیم در مرحله ی بعدی الک ما مقسوم علیه مشترک را جدا می کند.
 
 
این کارگاه آموزشی برای مقاطع دبستان و راهنمائی مناسب است.
 
برچسب‌ها: آموزش مقسوم علیه مشترک, مقسوم علیه سه رقمی, سوالات مقسوم علیه مشترک ابتدایی, سوالات مقسوم علیه راهنمایی, نمونه سوال امتحانی مقسوم علیه مشترک

تاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر 1391 | 14:52 | نویسنده : حانیه کمالی

 

 

كارگاه ارزش مكانی در واقع نرم افزاری برای  تثبیت مفهوم ارزش مكانی می باشد.
 
در این نرم افزاردانش آموز، به كمك شكل ( مكعب ها و چرتكه)  با جایگاه ارقام وچگونگی نوشتن اعداد چهار رقمی آشنا می شود .

این نرم افزار برای دانش آموزان سوم دبستان به بالا مفید می باشد.

 
---------------------------------
قابل استفاده در مدارس هوشمند
برچسب‌ها: سوم ابتدایی, چهارم ابتدایی, پنجم ابتدایی, ششم ابتدایی, همه نمونه سوالات مقاطع ابتدایی

تاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر 1391 | 14:52 | نویسنده : حانیه کمالی

 

 

كارگاه كسر در واقع نرم افزاری برای تمرین و تثبیت مفهوم كسر می باشد.
 
در این نرم افزاردانش آموز،  به كمك شكل ( دایره ، مستطیل و محور)  با مفهوم كسر وچگونگینوشتن اعداد كسری و در بخش های دیگر ، با مفهوم كسرهای مساوی ، مقایسه اعداد كسری ، رابطه ی كسر با تقسیم ، اعداد مخلوط  و رابطه ی كسر با اعداد اعشاری و درصد آشنا می شود.
 
 این نرم افزار برای دانش آموزان سوم دبستان به بالا مفید می باشد.
 
 
---------------------------------
قابل استفاده در مدرسه هوشمند
برچسب‌ها: تمرین و تثبیت مفهوم كسر, تثبیت مفهوم كسر, تمرین مفهوم كسر در ابتدایی, نوشتن اعداد کسری در ابتدایی, مفهوم كسرهای مساوی, مقایسه اعداد كسری, رابطه ی كسر با تقسیم, اعداد مخلوط, رابطه ی كسر با اعداد اعشاری

تاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر 1391 | 14:51 | نویسنده : حانیه کمالی

 

كارگاه تفریق در واقع نرم افزاری برای تمرین و تثبیت مهارت تفریق كردن می باشد به خصوص در تفریق اعداد دو رقمی ، سه رقمی ، چهار رقمی و تفریق در حالتی كه انتقال لازم داشته باشد .
 
در ابتدا دانش آموز به كمك شكل چگونگی عملیات تفریق های دو رقمی را یاد می گیرد و سپس با ارائه تمرین های رندم این مهارت را تثبیت می نماید.

این نرم افزار برای دانش آموزان دوم دبستان و به بالا مفید می باشد.
 
 
---------------------------------
قابل استفاده در مدرسه هوشمند
برچسب‌ها: تثبیت مهارت تفریق كردن, آموزش تفریق كردن در ابتدایی, تفریق اعداد دو رقمی سه رقمی چهار رقمی, تفریق اعداد انتقالی, آموزش تفریق اعداد دو رقمی, آموزش تفریق اعداد سه رقمی, آموزش تفریق اعداد چهار رقمی, نمون

تاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر 1391 | 14:34 | نویسنده : حانیه کمالی

 
 
 
كارگاه جمع در واقع نرم افزاری برای تمرین و تثبیت مهارت جمع كردن می باشد به خصوص در جمع اعداد  دو رقمی ، سه رقمی ، چهار رقمی و جمع در حالتی كه انتقال لازم داشته باشد .
 
در ابتدا دانش آموز به كمك شكل ، چگونگی عملیات جمع های دو رقمی را یاد می گیرد و سپس با ارائه تمرین های رندم این مهارت را تثبیت می نماید.

این نرم افزار برای دانش آموزان دوم دبستان و به بالا مفید می باشد.


---------------------------------
قابل استفاده در مدرسه هوشمند

تاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر 1391 | 11:52 | نویسنده : حانیه کمالی
تاريخ : جمعه بیست و چهارم آذر 1391 | 11:48 | نویسنده : حانیه کمالی

 آگهی رایگان